Política de Privacitat
 
 
Les dades personals que proporcioni a EURO COURIER S.L. seran sotmeses a un tractament automatitzat,
de caràcter confidencial, en un fitxer creat per EURO COURIER S.L., conforma a los térmes establerts a
la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, amb el fi de donar tràmit i gestionar la
seva solicitut.
 
EURO COURIER S.L. no ven ni lloga l'informació dels seus Clients, ni facilita informació dels mateixos a
tercers que no estiguin relacionats amb la transacció realitzada, sense el seu consentiment,
d'acord amb l'ho exigit per la legislació vigent, o sigui necessària per la prestació del servei

per la part d' EURO COURIER S.L.

 

Així mateix l'informem que les seves dades podran ser cedides a les empreses del grup empresarial.

 

En qualsevol moment podrà revocar el consentiment atorgat, així com exercitar els seus drets d'accés,

rectificació, cancelació i oposició, en les térmes establerts en la legislació vigent, dirigint-se

per escrit a:

 
A la direcció
EURO COURIER S.L.
C/ Bordeus, 22 - Local 5 - Barcelona (08029)
 
o al email
eurocourrier@eurocourrier.com
 
 
 
 

Horari de 08:30 h. a 19:30 h. Ininterrumpidament.

 

Informació General Direcció Postal
eurocourrier@eurocourrier.com EURO COURIER S.L.
Vendes C/ Bordeus, 22 - Local 5
comercial@eurocourrier.com CP 08029 
Suport al Client Barcelona (Les Corts)
trafico@eurocourrier.com Telèfon
facturacion@eurocourrier.com 93 405 16 47
 
Política de Privacitat - © 2013 Euro Courier, S.L. - www.eurocourrier.com